School Calendar 

2020-2021 School Year

SCIS-2020-2021-official-school-calendar

Hongqiao ECE Campus

2212 Hongqiao Road, Changning,
Shanghai, China 200336
Tel: 86-21-6295-1222
Fax: 86-21-6261-4639

Hongqiao Campus

1161 Hongqiao Road, Changning,
Shanghai, China 200051
Tel: 86-21-6261-4338
Fax: 86-21-6261-4639

Pudong Campus

198 Hengqiao Road, Zhoupu,
Pudong, Shanghai, China 201315
Tel: 86-21-5812-9888
Fax: 86-21-6261-4639

Hongqiao ECE Campus

2212 Hongqiao Road, Changning,
Shanghai, China 200336
Tel: 86-21-6295-1222
Fax: 86-21-6261-4639

Hongqiao Campus

1161 Hongqiao Road, Changning,
Shanghai, China 200051
Tel: 86-21-6261-4338
Fax: 86-21-6261-4639

Pudong Campus

198 Hengqiao Road, Zhoupu,
Pudong, Shanghai, China 201315
Tel: 86-21-5812-9888
Fax: 86-21-6261-4639